Nemusíte být blízko mě, abyste byli mimo meditaci – Spiritually Awoken Angelic Reiki - By Gary Bashford

Nemusíte být blízko mě, abyste byli součástí naší meditační skupiny

Jsme propojeni se vším, nemusíte být blízko mě, abyste mohli těžit z naší meditační skupiny.

Když přijmeme myšlenku, že vše je propojeno, pak začneme vidět, že jsme byli v našich životech vždy vedeni, najednou je snazší vidět, jak může meditace a léčení andělským Reiki fungovat a funguje! Ve skutečnosti nemusíte být blízko mě, protože všichni jsme energie a kam jde záměr, energie proudí. Když vyjma principu, že jsme všichni Devine a děti Stvořitele, pak vzdálená terapie a meditace Andělským Reiki léčením musí fungovat, protože jsme všichni dětmi božského.

Přidejte se k naší meditační skupině